Disclaimer

Voorwaarden betreffende het gebruik van deze website

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website van Zeqerz. Door gebruik te maken van deze website of gebruik te maken van de informatie op deze website accepteert de gebruiker automatisch deze voorwaarden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de informatie

Deze website is uitsluitend voor algemene doeleinden. De informatie die op deze website wordt verstrekt is op generlei wijze bedoeld als advies. De informatie op deze website wordt samengesteld en onderhouden door Zeqerz met voortdurende zorg en aandacht. Zeqerz kan echter geen garantie geven ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. Derhalve kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. Zeqerz is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortkomen uit het gebruik van deze website of die voortkomen uit of gerelateerd zijn aan het gebruik van informatie gepresenteerd op of beschikbaar gemaakt via deze website of schade die voortkomt uit het niet beschikbaar zijn van deze website.

De website van Zeqerz kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar de websites van derden. Deze verwijzingen en hyperlinks zijn slechts ter informatie opgenomen en te goeder trouw door Zeqerz geselecteerd. Zeqerz geeft in geen enkel geval garantie en accepteert ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Zeqerz kan ook geen enkele garantie geven ten aanzien van het op tijd ontvangen of verwerken van e-mails of andere elektronische boodschappen die naar Zeqerz zijn verstuurd en is in generlei wijze aansprakelijk voor de schade die voortkomt uit het niet op tijd ontvangen of verwerken van e-mails of andere elektronische boodschappen die naar Zeqerz zijn verstuurd.

Intellectueel eigendom

Alle rechten t.a.v. intellectueel eigendom, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerkrechten en databaserechten gerelateerd aan de informatie, tekst, beelden, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en die de opmaak en het ontwerp hiervan betreffen zijn het eigendom van Zeqerz en/of met toestemming in licentie gegeven aan Zeqerz voor het gebruik hiervan door de eigena(a)r(en) van genoemde rechten. De informatie op deze website is alleen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het reproduceren en publiceren van (delen van) de inhoud van deze website voor niet persoonlijk en/of commercieel gebruik, en welke vorm of wijze dan ook, is verboden zonder vooraf schriftelijk toestemming gekregen te hebben van Zeqerz.

Het gebruik van hyperlinks naar (eventuele bladzijdes van) de website van Zeqerz is niet toegestaan zonder vooraf schriftelijk toestemming gekregen te hebben van Zeqerz. Zeqerz staat geen hyperlink naar (eventuele bladzijdes van) haar website toe indien de inhoud, het imago of de reputatie van de gastwebsite niet verenigbaar is met de naam of reputatie, diensten of producten van Zeqerz of de inhoud van deze website, zulks ter beoordeling van Zeqerz.

Privacy

Zeqerz eerbiedigt de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die per email en/of contactformulieren aan Zeqerz wordt verstrekt in vertrouwen wordt behandeld en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen via e-mail: info@zeqerz.nl